Giáo án Sinh hoạt lớp Hoạt động trải nghiệm 7- Chân trời sáng tạo

3936
Ngày soạn:
Ngày dạy:

CHỦ ĐIỂM 1: XÂY DỰNG TRUYỀN THỐNG NHÀ TRƯỜNG

TUẦN 1 - SINH HOẠT LỚP

I. MỤC TIÊU
1. Kiến thức
- Xây dựng tổ chức lớp học
2. Năng lực
- Năng lực chung: Giao tiếp, hợp tác, tự chủ, tự học, giải quyết vấn đề
- Năng lực riêng: Giải quyết các vấn đề nảy sinh trong hoạt động và trong quan hệ với người khác
3. Phẩm chất: Nhân ái, trung thực, trách nhiệm.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
1. Đối với GV
- Nội dung liên quan buổi sinh hoạt lớp.
- Kế hoạch tuần mới
2. Đối với HS
- Kế hoạch tuần mới.
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
A. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG (MỞ ĐẦU)
a) Mục tiêu: Tạo tâm thế hứng thú cho học sinh khi vào giờ sinh hoạt lớp
b) Nội dung: HS ổn định vị trí chỗ ngồi, chuẩn bị sinh hoạt lớp.
c) Sản phẩm: Thái độ của HS
d) Tổ chức thực hiện:
- GV chủ nhiệm yêu cầu HS của lớp ổn định vị trí, chuẩn bị sinh hoạt lớp
B. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC
Hoạt động 1: Chuẩn bị
a) Mục tiêu: Giúp giờ sinh hoạt trở lên thuận lợi hơn.
b) Nội dung: GVCN và HS thảo luận nội dung cần chuẩn bị
c) Sản phẩm: Nội dung chuẩn bị của GV và HS
d) Tổ chức thực hiện
- GVCN cần chuẩn bị:
+ Các báo cáo đánh giá về ưu điểm, hạn chế trong việc học tập, rèn luyện và các hoạt động khác của tổ, lớp.
+ Chuẩn bị phần thưởng (nếu có) cho các cá nhân, tổ, nhóm đạt thành tích tốt
+ Chuẩn bị các nội dung hoạt động cho sinh hoạt chủ đề
+ Phân công rõ nhiệm vụ cho các cá nhân/ nhóm.
Hoạt động 2: Sơ kết tuần
a) Mục tiêu: HS biết các hoạt động trong tuần học và xây dựng kế hoạch tuần học mới
b) Nội dung: GV nhận xét
c) Sản phẩm: Kết quả làm việc của HS.
d) Tổ chức thực hiện
- GV nhận xét về trang phục, tác phong của các em HS trong lớp.
- GV nhận xét về công tác phòng chống dịch Covid – 19, đảm bảo quy tắc 5K của các em HS.
Hoạt động 3: Sinh hoạt theo chủ đề
a) Mục tiêu: Bình bầu được cán sự lớp và làm quen tạo mối quan hệ thân thiện với thầy cô, bạn bè.
b) Nội dung: Bầu cán sự lớp và làm quen với bạn bè, thầy cô
c) Sản phẩm: HS tham gia sinh hoạt theo chủ đề
d) Tổ chức thực hiện
* Tổ chức cho HS làm quen với thầy cô, bạn bè trong lớp
- GVCN giới thiệu về các thầy cô giáo bộ môn
- GV tổ chức cho HS trong lớp làm quen với nhau bằng trò chơi “Tôi là ai”
* Bầu cán sự lớp và tổ/nhóm: Chọn ra những bạn có trách nhiệm, cẩn thận, có khả năng quản lí tốt,...
Hoạt động 4: Kết thúc sinh hoạt
a) Mục tiêu: Tổng kết những ghi nhớ qua buổi sinh hoạt
b) Nội dung: GV nhận xét và nhắc nhở công việc cần thực hiện
c) Sản phẩm: Công việc HS cần thực hiện trong tuần tới.
d) Tổ chức thực hiện
- GVCN kết luận về những thông điệp cần ghi nhớ
- Nhận xét về tiết SHL
- Nhắc nhở công việc cần thực hiện cho tuần tiếp theo.
+ Chúng ta mong muốn và cố gắng thực hiện để lớp đứng thứ nhất về thi đua trong trường.
+ Chúng ta cần phải thực hiện đúng nội quy của lớp, của trường để không vi phạm và không bị trừ điểm thi đua trong các tuần tiếp theo.
+ Yêu cầu các em HS đảm bảo công tác phòng chống dịch Covid 19
 
Ngày soạn:
Ngày giảng:

CHỦ ĐIỂM 1: XÂY DỰNG TRUYỀN THỐNG NHÀ TRƯỜNG

TUẦN 2 - SINH HOẠT LỚP

I. MỤC TIÊU
1. Kiến thức
- Nhiệm vụ chính của năm học
- Nội quy lớp học
2. Năng lực
- Năng lực chung: Giao tiếp, hợp tác, tự chủ, tự học, giải quyết vấn đề
- Năng lực riêng: Giải quyết các vấn đề nảy sinh trong hoạt động và trong quan hệ với người khác
3. Phẩm chất: Nhân ái, trung thực, trách nhiệm.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
1. Đối với GV
- Nội dung liên quan buổi sinh hoạt lớp.
- Kế hoạch tuần mới.
2. Đối với HS
- Kế hoạch tuần mới.
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
A. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG (MỞ ĐẦU)
a) Mục tiêu: Tạo tâm thế hứng thú cho học sinh khi vào giờ sinh hoạt lớp
b) Nội dung: HS ổn định vị trí chỗ ngồi, chuẩn bị sinh hoạt lớp.
c) Sản phẩm: Thái độ của HS
d) Tổ chức thực hiện:
- GV chủ nhiệm yêu cầu HS của lớp ổn định vị trí, chuẩn bị sinh hoạt lớp
B. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC
Hoạt động 1: Chuẩn bị
a) Mục tiêu: Giúp giờ sinh hoạt trở lên thuận lợi hơn.
b) Nội dung: GVCN và HS thảo luận nội dung cần chuẩn bị
c) Sản phẩm: Nội dung chuẩn bị của GV và HS
d) Tổ chức thực hiện
- GVCN cần chuẩn bị:
+ Các báo cáo đánh giá về ưu điểm, hạn chế trong việc học tập, rèn luyện và các hoạt động khác của tổ, lớp.
+ Chuẩn bị phần thưởng (nếu có) cho các cá nhân, tổ, nhóm đạt thành tích tốt
+ Chuẩn bị các nội dung hoạt động cho sinh hoạt chủ đề
+ Phân công rõ nhiệm vụ cho các cá nhân/ nhóm.
Hoạt động 2: Sơ kết tuần
a) Mục tiêu: HS biết các hoạt động trong tuần học và xây dựng kế hoạch tuần học mới
b) Nội dung: GV nhận xét
c) Sản phẩm: Kết quả làm việc của HS.
d) Tổ chức thực hiện
- GV nhận xét về trang phục, tác phong của các em HS trong lớp.
- GV nhận xét về công tác phòng chống dịch Covid – 19, đảm bảo quy tắc 5K của các em HS.
Hoạt động 3: Sinh hoạt theo chủ đề
a) Mục tiêu:
- Ghi nhớ được các nội quy nhà trường và nội quy lớp học.
- Tích cực tham gia xây dựng và thực hiện cam kết nội quy lớp học, trường học.
- Xác định được nhiệm vụ năm học
b) Nội dung:
- GVCN phổ biến nội dung và HS kí cam kết; đưa ra nhiệm vụ năm học.
c) Sản phẩm: HS tham gia sinh hoạt theo chủ đề
d) Tổ chức thực hiện
* GV phổ biến về nội quy nhà trường, nội quy lớp học
- GV yêu cầu lớp trưởng đọc nội quy nhà trường, nội quy lớp học.
* Tổ chức cho HS xây dựng cam kết thực hiện nội quy nhà trường, nội quy lớp học
- GV khuyến khích HS cùng nhau xây dựng các quy định trong nội quy lớp học.
- Các tổ thảo luận biện pháp thực hiện và xây dựng cam kết thực hiện nội quy nhà trường, nội quy lớp học.
- Xây dựng nhiệm vụ năm học mới để cùng cố gắng phấn đấu đạt thành tích tốt.
Hoạt động 4: Kết thúc sinh hoạt
a) Mục tiêu: Tổng kết những ghi nhớ qua buổi sinh hoạt
b) Nội dung: GV nhận xét và nhắc nhở công việc cần thực hiện
c) Sản phẩm: Công việc HS cần thực hiện trong tuần tới.
d) Tổ chức thực hiện
- GVCN kết luận về những thông điệp cần ghi nhớ
- Nhận xét về tiết SHL
- Nhắc nhở công việc cần thực hiện cho tuần tiếp theo.
+ Chúng ta mong muốn và cố gắng thực hiện để lớp đứng thứ nhất về thi đua trong trường.
+ Tuần vừa qua chúng ta đã vi phạm một số nội quy, cần phải khắc phục và thực hiện tốt trong tuần tới.
+ Chúng ta cần phải thực hiện đúng nội quy của lớp, của trường để không vi phạm và không bị trừ điểm thi đua trong các tuần tiếp theo.
+ Yêu cầu các em HS đảm bảo công tác phòng chống dịch Covid 19
 
Ngày soạn:
Ngày giảng:

CHỦ ĐIỂM 1: XÂY DỰNG TRUYỀN THỐNG NHÀ TRƯỜNG

TUẦN 3 - SINH HOẠT LỚP

I. MỤC TIÊU
1. Kiến thức
- Sơ kết tuần và xây dựng kế hoạch tuần mới.
- Trung thu cho em
2. Năng lực
- Năng lực chung: Giao tiếp, hợp tác, tự chủ, tự học, giải quyết vấn đề
- Năng lực riêng: Giải quyết các vấn đề nảy sinh trong hoạt động và trong quan hệ với người khác
3. Phẩm chất: Nhân ái, trung thực, trách nhiệm.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
1. Đối với GV
- Nội dung liên quan buổi sinh hoạt lớp.
- Kế hoạch tuần mới.
2. Đối với HS
- Kế hoạch tuần mới.
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
A. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG (MỞ ĐẦU)
a) Mục tiêu: Tạo tâm thế hứng thú cho học sinh khi vào giờ sinh hoạt lớp
b) Nội dung: HS ổn định vị trí chỗ ngồi, chuẩn bị sinh hoạt lớp.
c) Sản phẩm: Thái độ của HS
d) Tổ chức thực hiện:
- GV chủ nhiệm yêu cầu HS của lớp ổn định vị trí, chuẩn bị sinh hoạt lớp
B. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC
Hoạt động 1: Chuẩn bị
a) Mục tiêu: Giúp giờ sinh hoạt trở lên thuận lợi hơn.
b) Nội dung: GVCN và HS thảo luận nội dung cần chuẩn bị
c) Sản phẩm: Nội dung chuẩn bị của GV và HS
d) Tổ chức thực hiện
- GVCN cần chuẩn bị:
+ Các báo cáo đánh giá về ưu điểm, hạn chế trong việc học tập, rèn luyện và các hoạt động khác của tổ, lớp.
+ Chuẩn bị phần thưởng (nếu có) cho các cá nhân, tổ, nhóm đạt thành tích tốt
+ Chuẩn bị các nội dung hoạt động cho sinh hoạt chủ đề
+ Phân công rõ nhiệm vụ cho các cá nhân/ nhóm.
Hoạt động 2: Sơ kết tuần
a) Mục tiêu: HS biết các hoạt động trong tuần học và xây dựng kế hoạch tuần học mới
b) Nội dung: GV nhận xét
c) Sản phẩm: Kết quả làm việc của HS.
d) Tổ chức thực hiện
- GV yêu cầu ban cán sự lớp điều hành lớp tự đánh giá và sơ kết tuần:
+ Các tổ báo cáo tổng kết
+ Ban cán sự lớp tổng kết chung.
- Ban cán sự lớp xây dựng kế hoạch tuần mới, đề xuất biện pháp. GV chủ nhiệm tổng kết.
Hoạt động 3: Sinh hoạt theo chủ đề
a) Mục tiêu
- Chia sẻ về trung thu yêu thương
b) Nội dung
- Sự tích Hằng Nga và Chú Cuội
c) Sản phẩm: HS tham gia sinh hoạt theo chủ đề
d) Tổ chức thực hiện
* Tổ chức cho HS tham gia trò chơi vui tết trung thu
+ HS tìm hiểu sự tích tết Trung Thu
+ Tham gia trò chơi và phá cỗ trung thu.
Hoạt động 4: Kết thúc sinh hoạt
a) Mục tiêu: Tổng kết những ghi nhớ qua buổi sinh hoạt
b) Nội dung: GV nhận xét và nhắc nhở công việc cần thực hiện
c) Sản phẩm: Công việc HS cần thực hiện trong tuần tới.
d) Tổ chức thực hiện
- GVCN kết luận về những thông điệp cần ghi nhớ
- Nhận xét về tiết SHL
- Nhắc nhở công việc cần thực hiện cho tuần tiếp theo.
+ Chúng ta mong muốn và cố gắng thực hiện để lớp đứng thứ nhất về thi đua trong trường.
+ Tuần vừa qua chúng ta đã vi phạm một số nội quy, cần phải khắc phục và thực hiện tốt trong tuần tới.
+ Chúng ta cần phải thực hiện đúng nội quy của lớp, của trường để không vi phạm và không bị trừ điểm thi đua trong các tuần tiếp theo.
+ Yêu cầu các em HS đảm bảo công tác phòng chống dịch Covid 19
 
download

THÔNG TIN GÓP Ý
        Quý thầy cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu, vui lòng gửi về:
    Fanpage: https://www.facebook.com/linhhoitrithuc (Chia sẻ tài nguyên miễn phí)
    Email: linhhoitrithuc@gmail.com  
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập2
  • Hôm nay463
  • Tháng hiện tại22,372
  • Tổng lượt truy cập147,621
GIÁO ÁN THEO CHỦ ĐỀ
ĐỀ THI HK 2 TIỂU HỌC
giáo án theo công văn 5512
facebook
Đăng nhập
Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây