Mô đun 9 lịch sử địa lý THCS

2436

I. Câu hỏi ôn tập Mô đun 9 lịch sử địa lý THCS

 

1. Chọn đáp án đúng nhất
Trong Chương trình GDPT 2018, định hướng chung về việc ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong dạy học bộ môn là gì?

Câu trả lời

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong dạy học bộ môn.

———-

2. Chọn đáp án đúng nhất
Hãy chỉ ra phương pháp dạy học có ưu thế với việc ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học môn Lịch sử và Địa lí cấp THCS theo chương trình GDPT năm 2018.

Câu trả lời

Dạy học trực quan.

————
3. Chọn đáp án đúng nhất
Dạy học dựa trên dự án có khả năng phát triển toàn diện các phẩm chất và năng lực cho HS trong dạy học môn Lịch sử và Địa lí ở cấp THCS vì

Câu trả lời

giáo viên phải vận dụng tổng hợp các phương pháp dạy học để tổ chức.

—————————
4. Chọn đáp án đúng nhất
Việc đánh giá trong dạy học môn Lịch sử và Địa lí 2018 (cấp THCS) phụ thuộc vào yếu tố nào?

Câu trả lời

Yêu cầu cần đạt về phẩm chất chủ yếu, năng lực chung và năng lực đặc thù lịch sử và địa lí được quy định trong Chương trình tổng thể và chương trình môn Lịch sử và Địa lí.

————–
5. Chọn đáp án đúng nhất
Ứng dụng công nghệ thông tin hỗ trợ đắc lực cho phương pháp đánh giá nào sau đây trong dạy học môn Lịch sử và Địa lí ở cấp THCS?

Câu trả lời

Đánh giá qua hồ sơ học tập.

——————-
6. Chọn đáp án đúng nhất
Trong một bài dạy phân môn Lịch sử, giáo viên tổ chức cho học sinh đi thăm Địa đạo Củ Chi. Cách làm này của giáo viên thể hiện rõ nhất nguyên tắc dạy học phát triển phẩm chất, năng lực nào?

Câu trả lời

Tăng cường những hoạt động thực hành, trải nghiệm cho HS.
—————

7. Chọn đáp án đúng nhất
Phát biểu nào sau đây không đúng về đánh giá năng lực?

Câu trả lời

Đánh giá việc đạt kiến thức, kĩ năng theo mục tiêu của chương trình giáo dục.

———————–
8 Hãy nối thứ tự các bước trong quy trình tổ chức dạy học phát triển phẩm chất, năng lực học sinh trong một chủ đề.

6197a508b55fed177b5a1581

Câu trả lời

1-a, 2-b, 3-d, 4-c

———————

9. Chọn đáp án đúng nhất
Hãy nối thứ tự các bước trong quy trình tổ chức một hoạt động dạy học một chủ đề nhằm phát triển phẩm chất, năng lực học sinh được quy định trong công văn số 5555/BGDĐT-GDTrH (2014):

61ac353e44f0f83b9f1b46d7
Câu trả lời

1-b, 2-a, 3-d, 4-c
———————
10. Chọn đáp án đúng nhất
Quan niệm nào sau đây là đúng về đường phát triển năng lực Lịch sử/ Địa lí của học sinh THCS?

Câu trả lời

Là sự mô tả các mức độ phát triển khác nhau của năng lực lịch sử/ địa lí mà học sinh cần hoặc đã đạt được.

II. Câu hỏi cuối nội dung 1 mô đun 9 lịch sử địa lí THCS

 

1. Chọn các đáp án đúng
Phương án nào sau đây là yêu cầu đối với việc ứng dụng CNTT, học liệu số và thiết bị công nghệ trong dạy học môn học/hoạt động giáo dục?

Câu trả lời

Đảm bảo tính khoa học.

Đảm bảo tính pháp lí.

Đảm bảo tính thực tiễn.

Đảm bảo tính sư phạm.

——-

2. Chọn các đáp án đúng
Phương án nào sau đây vai trò của việc sử dụng học liệu số và thiết bị công nghệ trong dạy học, giáo dục đối với giáo viên?

Câu trả lời

Hỗ trợ triển khai các ý tưởng sư phạm với phương pháp dạy học, giáo dục hiện đại, nhất là hình thức dạy học trực tuyến, dạy học kết hợp.

Góp phần hỗ trợ, cải tiến các phương pháp dạy học, giáo dục truyền thống cũng như thay thế khi cần thiết.

Tạo động lực, kích thích khai thác ý tưởng dạy học mới, kế hoạch bài dạy hiện đại với sự kết hợp giữa công nghệ thông tin, học liệu số và yêu cầu khác có liên quan đến thiết bị công nghệ.

——-

3. Chọn các đáp án đúng
Phương án nào sau đây vai trò của việc sử dụng học liệu số và thiết bị công nghệ trong dạy học, giáo dục đối với học sinh?

Câu trả lời

Góp phần phát triển năng lực tin học của học sinh thông qua việc khai thác học liệu số và thiết bị công nghệ.

Giúp người học có thể chủ động tiếp cận không giới hạn nguồn tài nguyên ở lĩnh vực mà họ đang học tập và nghiên cứu.

Giúp người học có động lực và trách nhiệm hơn trong việc tự học để hoàn thiện chính mình, góp phần phát triển phẩm chất và năng lực của học sinh.

————

4. Chọn các đáp án đúng
Lớp học đảo ngược là cơ hội để việc giảng dạy người học làm trung tâm được triển khai hiệu quả.

Câu trả lời

Tại lớp học, giáo viên hướng dẫn và điều hành các hoạt động giải đáp những vướng mắc, khó khăn đối với nhiệm vụ học tập.

Tại lớp học, học sinh được dành thời gian để khám phá những chủ đề ở mức sâu hơn và cơ hội học tập thú vị định hướng ứng dụng.

Tại lớp học, học sinh đóng vai trò chủ động trong các cuộc trao đổi thảo luận nhóm hoặc toàn lớp theo định hướng và nhu cầu cá nhân.

—————

5. Chọn đáp án đúng nhất
Giáo viên tải về một video kể chuyện bằng hình ảnh từ Internet để phục vụ cho công tác giảng dạy và có ý định chia sẻ tài nguyên này cho nhiều đồng nghiệp trong trường học. Vậy, giáo viên đó cần lưu ý điều gì?

Câu trả lời

Xem xét đến vấn đề bản quyền và có trích dẫn nguồn đầy đủ khi khai thác, sử dụng.


III. Câu hỏi cuối nội dung 2 Mô đun 9 lịch sử địa lý THCS

1. Chọn các đáp án đúng
Công nghệ thông tin có thể được ứng dụng để hỗ trợ giáo viên

thiết kế và biên tập nội dung dạy học.

triển khai hoạt động dạy học và giáo dục.

đánh giá kết quả học tập và giáo dục.

————

2. Chọn các đáp án đúng
Ứng dụng nào sau đây thuộc nhóm phần mềm hỗ trợ dạy học trực tuyến môn Lịch sử và Địa lí cấp THCS?

Google Meet.

Google Classroom.

————

3. Chọn đáp án đúng nhất
Phương pháp, kĩ thuật dạy học thường sử dụng phần mềm Microsoft PowerPoint vào máy chiếu đa năng (Projector) nhất là:

Phương pháp thuyết trình

Kỹ thuật “321”.

Dạy học (trên) thực địa.

Kỹ thuật “Chia sẻ nhóm đôi”.

Kỹ thuật “Khăn trải bàn”.

Phương pháp đàm thoại.

Kỹ thuật “Tia chớp”

———

4. Chọn các đáp án đúng
Phần mềm Google Earth giúp giáo viên và học sinh

xem lại hình ảnh của thế giới vào những thời điểm khác nhau trong quá khứ.

tạo ra bản đồ riêng bằng cách đánh dấu vị trí, con người và hình ảnh ở bất cứ địa điểm nào.

quan sát nhiều địa điểm trên thế giới dưới hình ảnh toàn cảnh 360o ở chế độ street view.

——————–

5. Chọn đáp án đúng nhất
Máy tính bảng có những ưu điểm gì trong quá trình dạy – học?

Tăng tính linh hoạt trong hoạt động dạy – học.

———-

6. Chọn các đáp án đúng
Những chức năng nổi bật của thiết bị định vị GPS cầm tay là

xác định phương hướng.

hỗ trợ đo tính chu vi, diện tích khu vực.

xác định vị trí dựa vào hệ thống vệ tinh.

————

7. Chọn đáp án đúng nhất
Đâu không phải là chức năng của phần mềm Microsoft PowerPoint?

Hướng dẫn sử dụng bài trình chiếu.

—————————

8. Chọn đáp án đúng nhất
Những phần mềm có thể hỗ trợ quản lí lớp học và hỗ trợ học sinh trong dạy học Lịch sử và Địa lí THCS là

Zalo, Padlet.

—————–

9. Chọn đáp án đúng nhất
Thiết bị cho phép người dùng thao tác trực tiếp bằng ngón tay trên màn hình và hiển thị lên thông tin với sự trợ giúp của máy chiếu kĩ thuật số là

bảng tương tác.

——————-

10. Chọn đáp án đúng nhất

Đâu là phần mềm thường được sử dụng để tổ chức và quản lí lớp học trực tuyến?

Google Classroom.


IV. Câu hỏi cuối nội dung 3 mô đun 9 lịch sử địa lí thcs

1. Chọn đáp án đúng nhất
Phân tích và đánh giá việc ứng dụng công nghệ thông tin trong KHBD căn cứ vào hướng dẫn của văn bản nào?

Công văn 5555/BGDĐT-GDTrH ban hành ngày 08/10/2014.

—————

2. Chọn các đáp án đúng
Ứng dụng công nghệ thông tin góp phần khắc phục những khó khăn nào do đặc trưng của phân môn Lịch sử (trong môn Lịch sử và Địa lí ở cấp THCS) mang lại?

Học sinh không thể trực tiếp quan sát, tiếp xúc (“trực quan sinh động”) các sự kiện, nhân vật lịch sử,…

Thời gian càng lùi xa thì việc nhận thức bản chất của sự kiện và hiểu sâu về sự kiện càng khó.

Học sinh dễ “hiện đại hóa lịch sử”, không tuân thủ quan điểm lịch sử khi đánh giá các sự kiện, nhân vật lịch sử,…

—————

3. Chọn các đáp án đúng
Khi dạy học các nội dung về văn hóa trong môn Lịch sử và Địa lí cấp THCS, giáo viên có thể sử dụng các công cụ, phần mềm nào để thiết kế bài giảng?

Microsoft PowerPoint.

Video Editor.

————————–

4. Chọn các đáp án đúng
Ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học Lịch sử và Địa lí ở cấp THCS có ưu thế trong việc phát triển năng lực cốt lõi nào cho HS?

Công nghệ.

Tin học.

——————

5. Chọn đáp án đúng nhất
Điểm chung của Google Classroom, Microsoft PowerPoint, Google Earth, Video Editor là

phần mềm hỗ trợ hoạt động dạy học và giáo dục.

——————–

6. Chọn các đáp án đúng

Khi giảng về chủ đề “Vùng Tây Nguyên” (Lịch sử và Địa lí 9, Chương trình 2018 trang 43), GV muốn giới thiệu cho học sinh về địa hình vùng Tây Nguyên, ngoài sử dụng lược đồ, giáo viên có thể chọn công cụ, phần mềm hỗ trợ nào dưới đây?

Video Editor.

Google Earth.

—————–

7. Chọn các đáp án đúng
Xét ở cấp độ một hoạt động học trong chủ đề, hình thức dạy học trực tuyến hỗ trợ dạy học trực tiếp là

Giáo viên tổ chức thực hiện một số bước dạy học trực tiếp trên lớp.

Giáo viên tổ chức dạy học trực tuyến, từ xa ở các bước còn lại của quá trình tổ chức dạy học.

———————-

8. Điền hoặc chọn từ thích hợp vào chỗ trống
Việc lựa chọn, sử dụng các phần mềm, thiết bị công nghệ trong quản lí và hỗ trợ HS chủ yếu căn cứ vào điều kiện và khả năng khai thác của giáo viên và học sinh, chức năng của các phần mềm , thiết bị.

—————————-

9. Chọn đáp án đúng nhất
Khi thiết kế, biên tập học liệu số nội dung dạy học, giáo viên nên thực hiện bước đầu tiên là

xác định dạng học liệu số phù hợp với yêu cầu cần đạt và nội dung dạy học cụ thể.

———————-

10. Điền hoặc chọn từ thích hợp vào chỗ trống

Để đưa ra những phương án ứng dụng CNTT, học liệu số và thiết bị công nghệ hiệu quả tại trường phổ thông, cần có sự đồng bộ và kết nối các lực lượng chủ yếu trong nhà trường.


Phiếu giao nhiệm vụ

1. Xem tài liệu text về các video hướng dẫn về định hướng ứng dụng các phần mềm và thiết bị công nghệ trong dạy học, giáo dục môn Lịch sử và Địa lí THCS.

2. Thực hành theo hướng dẫn để tạo ra 02 sản phẩm hỗ trợ việc dạy học, giáo dục môn Lịch sử và Địa lí cấp THCS từ nguồn học liệu đã được cung cấp theo link trong tài liệu text..

3. Gửi sản phẩm lên hệ thống.

Thảo luận

Sau khi xem clip về hoạt động dạy học có ứng dụng công nghệ thông tin và clip sinh hoạt chuyên môn, thầy/cô có hãy đề xuất những cải tiến đối với hoạt động dạy học này.

Giáo viên phải vận dụng linh hoạt khi sử dụng các ứng dụng CNTT vào dạy học; Sử dụng các phương pháp dạy học tích cực theo định hướng phát triển năng lực HS. – Khi ứng dụng CNTT vào dạy học giáo viên cần có sự linh hoạt, có năng lực và kĩ năng sử dụng CNTT. – Sử dụng các phương pháp dạy học tích cực theo định hướng phát triển năng lực HS. – Vận dụng CNTT vào tổ chức trò chơi trong tiết dạy sinh động. – Trong tổ chức hoạt động nhóm giáo viên cần quy định rõ tên gọi của các nhóm. – Cần nêu rõ hơn nhiệm vụ để học sinh thực hiện

* Ưu điểm – Giaos viên đã ứng dụng công nghệ thông tin vào tiết dạy linh hoạt – Đã sử dụng và phối kết hợp các phương pháp dạy học tích cực – Sử dụng trò chơi trong tiết dạy sinh động, hiệu quả. Tuy nhiên GV cần: – Nêu rõ hơn nhiệm vụ để học sinh thực hiện tránh mất thời gian – Đường truyền internet đảm bảo hơn; – GV cần điều chỉnh giọng nói nhẹ nhàng hơn, tăng cường động viên, khuyến khích HS trong quá trình học tập – Thảo luận của hs chưa thấy có hiệu quả * Sinh hoạt chuyên môn đã tập trung vào hướng nghiên cứu bài học, cần có đánh giá cụ thể hơn về hiệu quả và những gì chưa phù hợp trong tiết dạy để có hướng giải quyết tốt hơn khi thực hiện lần sau.Sử dụng CNTT cần đảm bảo tính hiệu quả. – Sinh hoạt chuyên môn chú trọng đi sâu vào phân tích bài học kĩ hơn

Sau khi xem video về hoạt động dạy học có ứng dụng công nghệ thông tin, thầy/ cô hãy hoàn thành phiếu giao nhiệm vụ sau đây.

61989c99fc268d6fe10524aa

-HS tướng tác tốt.

-Clip cần có âm thanh rõ hơn. Địa danh của dòng sông.

-Clip đã minh họa khá rõ HĐ dạy học có ứng dụng CNTT từ bài học Sông và Hồ; cô giáo đã ứng dụng phần mềm trình chiếu và kiểm tra luyện tập Kahool khá rõ tạo được lớp học tích cực.

-Bản thân học hỏi được nhiều điều bổ ích. Song với thiết bị lớp học được thực hiện HS đã thao tác thành thạo kĩ năng tương tác Lap top và máy tính bảng, nhưng để HS đại trà thao tác được cần có thời gian luyện và tập cho HS khá nhiều thời gian và mạng cần phổ rộng đến từng lớp học; đồng thời GV cần chuẩn bị hết sức chu đáo mới khả thi.

-Clip đã minh họa khá rõ HĐ dạy học có ứng dụng CNTT từ bài học Sông và Hồ; cô giáo đã ứng dụng phần mềm trình chiếu và kiểm tra luyện tập Kahool khá rõ tạo được lớp học tích cực. Bản thân học hỏi được nhiều điều bổ ích.

song với thiết bị lớp học được thực hiện HS đã thao tác thành thạo kĩ năng tương tác Lap top và máy tính bảng, nhưng để HS đại trà thao tác được cần có thời gian luyện và tập cho HS khá nhiều thời gian và mạng cần phổ rộng đến từng lớp học; đồng thời GV cần chuẩn bị hết sức chu đáo mới khả thi

 

THÔNG TIN GÓP Ý
        Quý thầy cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu, vui lòng gửi về:
    Fanpage: https://www.facebook.com/linhhoitrithuc (Chia sẻ tài nguyên miễn phí)
    Email: linhhoitrithuc@gmail.com  
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập12
  • Hôm nay357
  • Tháng hiện tại12,209
  • Tổng lượt truy cập119,460
GIÁO ÁN THEO CHỦ ĐỀ
ĐỀ THI HK 2 TIỂU HỌC
giáo án theo công văn 5512
facebook
Đăng nhập
Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây