Đáp án câu hỏi đánh giá module 9 THPT - Tất cả các môn

1330

I. Đáp án trắc nghiệm module 9 môn Toán THPT

1. Đáp án trắc nghiệm module 9 môn Toán THPT - Phần ôn tập

1. Chọn đáp án đúng nhất

Thông tin nào dưới đây thể hiện định hướng chung của việc lựa chọn và sử dụng phương pháp, kĩ thuật dạy học trong chương trình GDPT môn Toán 2018?

Vận dụng các phương pháp dạy học một cách linh hoạt, sáng tạo, phù hợp với mục tiêu, nội dung giáo dục, đối tượng học sinh và điều kiện cụ thể.

2. Chọn đáp án đúng nhất

Mục tiêu dạy học môn Toán là hình thành và phát triển ở HS

năng lực toán học, các năng lực chung và phẩm chất chủ yếu.

3. Chọn đáp án đúng nhất

Trong việc áp dụng các phương pháp và kĩ thuật dạy học phát triển phẩm chất, năng lực, vai trò chủ yếu của GV là gì?

Tổ chức, hướng dẫn cho học sinh tham gia hoạt động, tạo những tình huống có vấn đề để học sinh tích cực tham gia các hoạt động học tập.

4. Hãy sắp xếp theo thứ tự đúng

Hãy sắp xếp các bước trong quy trình tổ chức một hoạt động dạy học một chủ đề nhằm phát triển phẩm chất, năng lực học sinh được quy định trong công văn số 5555/BGDĐT-GDTrH (2014):

1. Chuyển giao nhiệm vụ

2. Thực hiện nhiệm vụ

3. Báo cáo nhiệm vụ

4. Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ

5. Chọn đáp án đúng nhất

Phương án nào sau đây KHÔNG phải là yêu cầu cụ thể đối với việc lựa chọn và sử dụng phương pháp, kĩ thuật dạy học theo xu hướng hiện đại?

Lựa chọn, sử dụng các phương pháp, kĩ thuật dạy học giúp HS nâng cao khả năng ghi nhớ và tái hiện kiến thức.

6. Chọn đáp án đúng nhất

Khi dạy khái niệm “phép thử ngẫu nhiên”, một GV đã tổ chức cho học sinh tung cái kẹp giấy và yêu cầu học sinh quan sát, mô tả lại tất cả các kết quả đã xảy ra. Từ đó hình thành khái niệm phép thử ngẫu nhiên và không gian mẫu. GV trên đã áp dụng phương pháp dạy học nào dưới đây?

Dạy học qua hoạt động trải nghiệm.

7. Chọn đáp án đúng nhất

Cơ sở để lựa chọn phương pháp và kĩ thuật dạy học, giáo dục chủ đề (bài học) trong môn Toán là

Mục tiêu dạy học, nội dung dạy học, đặc điểm của phương pháp và kĩ thuật dạy học, bối cảnh giáo dục.

8. Chọn đáp án đúng nhất

Sau khi hoàn thành học tập nội dung “Phân tích và xử lí dữ liệu” thuộc mạch kiến thức Thống kê-Xác suất lớp 10, để ôn tập toàn bộ nội dung kiến thức cho học sinh, theo anh/chị thì kĩ thuật dạy học nào có thể phù hợp để thực hiện trong tình huống này?

Kĩ thuật sơ đồ tư duy.

9. Chọn đáp án đúng nhất

Một GV yêu cầu học sinh sử dụng công cụ A để đánh giá kết quả hoạt động thảo luận nhóm của các nhóm bạn học khác (trong lớp). Công cụ A là

Bảng tiêu chí đánh giá (Rubric).

10. Chọn đáp án đúng nhất

Phương án nào sau đây không KHÔNG thuộc về nguyên tắc dạy học, giáo dục theo định hướng phát triển phẩm chất, năng lực?

Tăng cường hoạt động khai thác sâu sắc các kiến thức theo năng lực của HS.

2. Đáp án trắc nghiệm module 9 môn Toán THPT - Nội dung 1

1. Chọn đáp án đúng nhất

“Giáo dục trong một môi trường thông minh được hỗ trợ bởi công nghệ thông minh, sử dụng các công cụ và thiết bị thông minh” được gọi đúng nhất là:

Giáo dục thông minh

2. Chọn các đáp án đúng

Đâu là yêu cầu đối với việc ứng dụng CNTT, học liệu số và thiết bị công nghệ trong dạy học môn học/hoạt động giáo dục?

Đảm bảo tính pháp lý.

Đảm bảo tính khoa học.

Đảm bảo tính thực tiễn.

3. Chọn đáp án đúng nhất

Vai trò của học liệu số và thiết bị công nghệ trong dạy học, giáo dục là.

Tại lớp học, giáo viên hướng dẫn và điều hành các hoạt động học tập để học sinh phát triển nhận thức ở mức độ thấp.

4. Chọn các đáp án đúng

Để đảm bảo một số yêu cầu cơ bản liên quan đến tính khoa học của việc ứng dụng CNTT, học liệu số và thiết bị công nghệ trong dạy học, giáo dục cần phân tích các vấn đề sau:

Ứng dụng CNTT, học liệu số và thiết bị công nghệ phải được nghiên cứu, dựa trên quan điểm, lí thuyết khoa học, phù hợp với các mô hình cụ thể;

Đảm bảo logic, hệ thống và khách quan giữa nội dung dạy học với học liệu số, thiết bị công nghệ và CNTT khi triển khai ứng dụng.

Đảm bảo tính chính xác, đầy đủ về yêu cầu cơ bản, nguyên tắc khi ứng dụng, sử dụng học liệu số và tài nguyên học tập, thiết bị công nghệ và CNTT;

5. Chọn đáp án đúng nhất

Giáo viên tải về một video hướng dẫn cách vẽ elip từ Internet để phục vụ cho công tác giảng dạy và có ý định chia sẻ tài nguyên này cho nhiều đồng nghiệp trong trường học. Vậy, giáo viên đó cần lưu ý điều gì?

Nên xem xét đến vấn đề bản quyền và có trích dẫn nguồn đầy đủ khi khai thác, sử dụng phục vụ cho dạy học và giáo dục.

3. Đáp án trắc nghiệm module 9 môn Toán THPT - Nội dung 2

1. Chọn đáp án đúng nhất

Theo tài liệu đọc, Học liệu số hỗ trợ hoạt động dạy học, giáo dục học sinh được chia thành 2 dạng, đó là:

Nguồn học liệu số dùng chung và nguồn học liệu số dùng trong dạy học, giáo dục môn Mĩ thuật.

2. Chọn các đáp án đúng

Theo tài liệu đọc học liệu số bao gồm:

Video, phim ảnh

Trang web

Giáo trình điện tử

3. Chọn đáp án đúng nhất

Ứng dụng CNTT nào sau đây được dùng để hỗ trợ phát triển nội dung bài dạy?

PowerPoint.

4. Chọn đáp án đúng nhất

Để tổ chức cho học sinh học tập trực tuyến theo thời gian thực trong một không gian làm việc ảo, giáo viên sẽ dùng công cụ nào dưới đây là phù hợp nhất?

Microsoft Teams.

5. Chọn đáp án đúng nhất

Công cụ, phần mềm nào dưới đây KHÔNG hỗ trợ quản lý công việc của giáo viên?

Microsoft Powerpoint.

6. Chọn đáp án đúng nhất

GV sử dụng loa (speaker) để phát một bài hát trong chủ đề học tập/bài dạy trên lớp. GV đó đã sử dụng:

Thiết bị công nghệ.

7. Chọn đáp án đúng nhất

Hãy chọn ra thiết bị công nghệ hỗ trợ hoạt động dạy học và giáo dục?

Projector.

8. Chọn đáp án đúng nhất

Giáo viên sử dụng phần mềm PowerPoint để xây dựng bài giảng “Dấu của tam thức bậc hai” cho môn Toán. PowerPoint thuộc nhóm công cụ, phần mềm nào dưới đây?

Phần mềm thiết kế/biên tập học liệu số và trình diễn

9. Chọn đáp án đúng nhất

GV tổ chức hoạt động học cho yêu cầu cần đạt (YCCĐ) “Mô tả được không gian mẫu, biến cố trong một số thí nghiệm đơn giản (ví dụ: tung đồng xu hai lần, tung đồng xu ba lần, tung xúc xắc hai lần)”.

Để chuẩn bị cho hoạt động học này GV thiết kế thí nghiệm tung con súc sắc ảo bằng phần mềm Geogebra. Giáo viên đang thực hiện:

Thiết kế/biên tập học liệu số và trình diễn.

10. Chọn đáp án đúng nhất

Giáo viên giảng dạy bài “Định lí về dấu của tam thức bậc hai” bằng cách sử dụng bài trình chiếu đa phương tiện PowerPoint, giáo viên đang thực hiện:

Thiết kế/biên tập học liệu số và trình diễn.

4. Đáp án trắc nghiệm module 9 môn Toán THPT - Nội dung 3

1. Chọn các đáp án đúng

Đâu là căn cứ lựa chọn phương án ứng dụng CNTT, học liệu số và thiết bị công nghệ trong dạy học và giáo dục:

Cơ sở vật chất đối với GV và HS, sự hỗ trợ của nhà trường về mặt kĩ thuật, cơ chế hoặc chính sách, định hướng phát triển nhà trường.

Năng lực ứng dụng CNTT của GV, thái độ đối với CNTT, kinh nghiệm dạy học, những rào cản về cơ sở vật chất như thiết bị, đường truyền internet.

Năng lực ứng dụng CNTT của HS.

2. Chọn đáp án đúng nhất

Phương án nào KHÔNG phải là căn cứ để lựa chọn hình thức dạy học cho một chủ đề có ứng dụng CNTT là:

Bối cảnh dạy học, điều kiện dạy và học, năng lực CNTT của GV và HS, mục tiêu dạy học, nội dung dạy học, căn cứ pháp lí.

3. Chọn đáp án đúng nhất

Các bước thiết kế chủ đề học tập/bài dạy có ứng dụng CNTT bao gồm mấy bước?

5 bước.

4. Hãy sắp xếp theo thứ tự đúng

Sắp xếp theo thứ tự các bước thiết kế chủ đề học tập/bài dạy có ứng dụng CNTT.

Chọn đáp án

1 Xác định mục tiêu dạy học của chủ đề/bài học

2 Xác định mạch nội dung, chuỗi các hoạt động học và thời lượng tương ứng

3 Xác định hình thức, phương pháp, kĩ thuật dạy học; phương án kiểm tra đánh giá

4 Thiết kế các hoạt động dạy học cụ thể

5 Rà soát, chỉnh sửa, hoàn thiện kế hoạch bài dạy

5. Chọn đáp án đúng nhất

Giai đoạn “GV chuẩn bị sẵn các học liệu số đã có hoặc xây dựng các học liệu số để hỗ trợ bài dạy như phiếu học tập, phiếu giao nhiệm vụ, công cụ kiểm tra đánh giá, bài trình chiếu đa phương tiện, bài giảng (dạng văn bản), video, sản phẩm mô phỏng.” thuộc bước thứ mấy trong bước thiết kế chủ đề học tập/bài dạy có ứng dụng CNTT.

Thiết kế các hoạt động học cụ thể

6. Chọn các đáp án đúng

Do điều kiện nên học sinh không thể tham gia học tập trực tiếp tại trường. Giáo viên có thể dạy học trực tuyến thông qua công cụ nào?

Google Classroom

Misrosoft Teams

7. Chọn đáp án đúng nhất

Ứng dụng CNTT, học liệu số và thiết bị công nghệ trong hoạt động dạy học, giáo dục môn Mĩ thuật nào phù hợp với việc biên tập hình ảnh làm học liệu số trong hoạt động học ứng với YCCĐ là “Nhận biết được các yếu tố tạo hình: chấm, nét, hình…”

Ứng dụng các phần mềm và thiết bị công nghệ trong thiết kế kế hoạch bài dạy.

8. Chọn các đáp án đúng

Để giúp HS phát triển năng lực sử dụng công cụ, phương tiện học Toán, GV có thể cho HS sử dụng công cụ, phần mềm để tự xử lí dữ liệu thống kê (vẽ biểu đồ tứ phân vị). Công cụ, phầm mềm có thể sử dụng là:

Google Sheet.

Excel.

9. Chọn đáp án đúng nhất

Để tổ chức hoạt động dạy học đáp ứng yêu cầu cần đạt “Tính được giá trị lượng giác (đúng hoặc gần đúng) của một góc từ 0° đến 180° bằng máy tính cầm tay”, giáo viên có thể sử dụng công cụ, phần mềm nào sao đây?

Máy tính cầm tay/Phần mềm giả lập máy tính

10. Chọn đáp án đúng nhất

Ba hình thức đào tạo ứng dụng công nghệ thông tin được sử dụng phổ biến là

Dạy học trên lớp với sự trợ giúp của máy tính, học theo mô hình kết hợp và học từ xa hoàn toàn.

5. Đáp án trắc nghiệm module 9 môn Toán THPT - Nội dung 4

1. Chọn đáp án đúng nhất

Chọn đáp án SAI.

Các hình thức hỗ trợ đồng nghiệp thông qua việc tổ chức:

Tự học và chia sẻ đồng nghiệp.

Sinh hoạt tổ chuyên môn.

Bồi dưỡng qua mạng; sinh hoạt tổ chuyên môn; và mô hình hướng dẫn đồng nghiệp.

2. Chọn đáp án đúng nhất

Lập kế hoạch hướng dẫn đồng nghiệp có quy trình gồm 5 bước, trong đó: “xác định mục tiêu và các nội dung bồi dưỡng, hỗ trợ chuyên môn” là bước thứ:

2

3. Chọn đáp án đúng nhất

Sự hiểu biết của giáo viên về công nghệ ở mức độ “sử dụng thường xuyên” được mô tả trong bảng tiêu chí tự đánh giá năng lực ứng dụng công nghệ thông tin của giáo viên, đó là:

Giáo viên thành công trong việc sử dụng công nghệ ở mức độ căn bản

Giáo viên liên tục có những thử nghiệm với công nghệ mới.

Giáo viên khai thác, sử dụng thuần thục được với công nghệ, có khả năng linh hoạt trong sử dụng.

Giáo viên bắt đầu có sự tìm hiểu và thử nghiệm những công nghệ mới.

4. Chọn đáp án đúng nhất

Việc xây dựng kế hoạch tự học và hỗ trợ đồng nghiệp nâng cao năng lực ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động dạy học, giáo dục và quản lí học sinh ở trường phổ thông bao gồm những nội dung cơ bản nào?

Tạo lập kế hoạch tự học (1) và kế hoạch hướng dẫn đồng nghiệp (2).

Triển khai, thực hiện kế hoạch tự học và hỗ trợ đồng nghiệp (1); và phản hồi, đánh giá kết quả học tập của đồng nghiệp (2).

Tạo lập kế hoạch tự học và hướng dẫn đồng nghiệp (1); và triển khai, thực hiện các kế hoạch (2).

Triển khai, thực hiện kế hoạch tự học (1) và kế hoạch hỗ trợ đồng nghiệp (2).

5. Chọn các đáp án đúng

Có thể hỗ trợ đồng nghiệp nâng cao năng lực ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động dạy học, giáo dục và quản lí học sinh ở trường phổ thông thông qua:

Hỗ trợ trực tiếp với mô hình 1-1, 1-n.

Hỗ trợ với mô hình 1-1 hay 1-n.

Hỗ trợ ở dạng trực tiếp lẫn gián tiếp.

Hỗ trợ gián tiếp với mô hình 1-1, 1-n.

II. Đáp án trắc nghiệm module 9 môn Lịch sử THPT

1. Đáp án trắc nghiệm module 9 môn Lịch sử THPT - Hoạt động 2

1. Chọn câu trả lời Đúng hoặc Sai

Dựa trên mức độ tham gia của máy tính và ứng dụng CNTT, chúng ta có thể khái quát ba hình thức dạy học, tương tự cách phân chia trong các văn bản của Bộ Giáo dục và Đào tạo: Dạy học trực tiếp có ứng dụng CNTT, học có sự trợ giúp của máy tính; Dạy học trực tuyến hỗ trợ dạy học trực tiếp, học kết hợp; Dạy học trực tuyến thay thế dạy học trực tiếp, học từ xa

Câu trả lời: Đúng

2. Chọn câu trả lời Đúng hoặc Sai

Giáo dục thông minh là giáo dục trong một môi trường giáo dục truyền thống được hỗ trợ bởi công nghệ hiện đại, sử dụng các công cụ và thiết bị thông minh.

Câu trả lời: Sai

3. Chọn câu trả lời Đúng hoặc Sai

Hệ sinh thái giáo dục mô tả các thành phần khác nhau tương tác trong môi trường giáo dục. Hệ sinh thái giáo dục là môi trường trong đó công nghệ giáo dục và các nguồn lực khác cùng tương tác, phối hợp để phát triển năng lực, phẩm chất cho người học. Mỗi thành phần trong hệ sinh thái giáo dục tương tác và góp phần mang lại lợi ích tối đa khi HS sử dụng nguồn lực này để đạt được mục tiêu học tập.

Câu trả lời: Đúng

2. Đáp án trắc nghiệm module 9 môn Lịch sử THPT - Nội dung 1

1. Chọn các đáp án đúng

Vai trò của người dạy trong khung lí thuyết của giáo dục thông minh (teaching presence) là:

Thiết kế dạy học.

Hỗ trợ công nghệ kịp thời, đúng lúc.

Cố vấn, tạo điều kiện và hướng dẫn trực tiếp.

Dạy học và tổ chức hoạt động.

2. Chọn đáp án đúng nhất

Dạy học từ xa (Distance Learning) được hiểu là:

Hình thức đào tạo sử dụng kết nối mạng Internet để thực hiện việc học tập, nghiên cứu như: lấy tài liệu học, tham gia hoạt động học trực tuyến, giao tiếp giữa người học với người học và người học với giáo viên.

Hình thức đào tạo mang đúng ý nghĩa học tập điện tử trọn vẹn (fully e-Learning), trong đó người dạy và người học không gặp gỡ, không ở cùng một chỗ và cũng có lúc không xuất hiện ở cùng một thời điểm, quá trình học tập và mọi hoạt động học tập hoàn toàn thông qua máy tính và Internet.

Hình thức đào tạo ứng dụng công nghệ, đặc biệt là công nghệ thông tin và truyền thông.

Hình thức đào tạo sử dụng công nghệ Web. Nội dung học, các thông tin quản lý khoá học, thông tin về người học được lưu trữ trên máy chủ và người dùng có thể dễ dàng truy nhập thông qua trình duyệt Web.

3. Chọn các đáp án đúng

Đâu là yêu cầu đối với việc ứng dụng CNTT, học liệu số và thiết bị công nghệ trong dạy học môn học/hoạt động giáo dục?

Đảm bảo tính chính xác.

Đảm bảo tính thực tiễn.

Đảm bảo tính pháp lý.

Đảm bảo tính khoa học.

4. Chọn đáp án đúng nhất

Điền vào chỗ trống:

……….. được xem là nền tảng dạy học trực tuyến theo xu hướng học tập suốt đời, cụ thể: khả năng tiếp cận đại trà, có thể vài nghìn hay hàng trăm nghìn người tham gia; tính chất mở về nội dung, nền tảng ban đầu về kiến thức – kĩ năng, nền tảng về công nghệ, và chi phí, hình thức dạy học trực tuyến và từ xa hoàn toàn.

MOOC.

ADDIE.

B-Learning.

STEM.

5. Chọn đáp án đúng nhất

Lớp học đảo ngược là cơ hội để việc giảng dạy người học làm trung tâm được triển khai hiệu quả.

Tại lớp học, giáo viên hướng dẫn và điều hành các hoạt động học tập để học sinh phát triển nhận thức ở mức độ thấp.

Tại lớp học, học sinh đóng vai trò chủ động trong các cuộc trao đổi thảo luận nhóm hoặc toàn lớp theo định hướng và nhu cầu cá nhân.

Tại lớp học, học sinh được dành thời gian để khám phá những chủ đề ở mức sâu hơn và cơ hội học tập thú vị định hướng ứng dụng.

Tại lớp học, giáo viên hướng dẫn và điều hành các hoạt động giải đáp những vướng mắc, khó khăn đối với nhiệm vụ học tập.

3. Đáp án trắc nghiệm module 9 môn Lịch sử THPT - Nội dung 2

1. Chọn các đáp án đúng

Ứng dụng nào sau đây thuộc nhóm phần mềm thiết kế/biên tập học liệu số và trình diễn trong dạy học môn Lịch sử cấp THPT cho giáo viên?

Microsoft PowerPoint.

Google Classroom.

Google Forms.

Video Editor.

2. Chọn các đáp án đúng

Phần mềm Google Earth giúp giáo viên và học sinh

Tạo ra bản đồ riêng bằng cách đánh dấu vị trí, con người và hình ảnh ở bất cứ địa điểm nào.

Quan sát nhiều địa điểm trên thế giới dưới hình ảnh toàn cảnh 360o ở chế độ street view.

Đăng tải và chia sẻ các video, hình ảnh có sẵn trên hệ thống.

Xem lại hình ảnh của thế giới vào những thời điểm khác nhau trong quá khứ.

3. Chọn đáp án đúng nhất

Google Earth là phần mềm chuyên về

Xem ảnh vệ tinh về Trái Đất trong không gian.

Mô phỏng bản đồ toàn diện về Trái Đất.

Vẽ và biên tập bản đồ.

Kĩ thuật đồ họa.

4. Chọn các đáp án đúng

Nguồn học liệu số trong dạy học môn Lịch sử cấp THPT bao gồm các dạng nào?

Các loại hình ảnh, tác phẩm nghệ thuật, bản đồ.

Các bài phát biểu, bài phỏng vấn, tư liệu,… ở dạng các tệp tin âm thanh và hình ảnh.

Các trang web chia sẻ nguồn tài nguyên dưới dạng các địa chỉ liên kết.

Các công cụ kiểm tra, đánh giá kết quả học tập.

5. Chọn đáp án đúng nhất

Những phần mềm có thể hỗ trợ quản lí lớp học và hỗ trợ học sinh trong dạy học Lịch sử và Địa lí THCS là

Microsoft PowerPoint, Video Editor.

Zalo, Padlet.

Google Classroom, Google Forms.

ActivInspire, Kahoot.

6. Chọn cặp tương ứng bằng cách click ô bên trái và sau đó ô bên phải tương ứng

Câu trả lời

Loại nội dung này mô tả trình tự phát triển, diễn biến của sự vật, hiện tượng,… Video

Loại nội dung này mang tính chất khái quát hoá các sự vật, hiện tượng, quy luật khách quan,… thường khó, trừu tượng,… Bảng dữ liệu

Loại nội dung này mang tính chất mô tả cấu tạo, cấu trúc, hình thái, chức năng, tính chất của đối tượng Hình ảnh động

7. Chọn đáp án đúng nhất

Với các hoạt động trên mạng xã hội, GV hết sức chú ý tuân thủ các quy định của ………. có liên quan như Bộ luật Dân sự, Luật An ninh mạng, Bộ quy tắc ứng xử trên mạng xã hội,…

Pháp quy

Pháp luật

Pháp lí

Pháp chế

8. Chọn các đáp án đúng

Ứng dụng nào sau đây thuộc nhóm phần mềm hỗ trợ dạy học trực tuyến môn Lịch sử cấp THPT?

Microsoft PowerPoint.

Google Classroom.

Google Meet.

Video Editor.

9. Chọn đáp án đúng nhất

Máy tính bảng có những ưu điểm gì trong quá trình dạy – học?

Là tiêu chuẩn của nền giáo dục hiện đại.

Phù hợp với tất cả đối tượng dạy – học.

Phổ biến, dễ sử dụng với tất cả giáo viên.

Tăng tính linh hoạt trong hoạt động dạy – học.

10. Chọn đáp án đúng nhất

Để không cho người lạ tự ý tham gia họp khi chưa được mời, được chấp nhận, GV chọn tắt chức năng nào?

Tắt tính năng truy cập nhanh.

Xem và quản lí danh sách người đã tham gia.

Tắt tính năng tin nhắn trong cuộc gọi.

Tắt tính năng chia sẻ màn hình.

4. Đáp án trắc nghiệm module 9 môn Lịch sử THPT - Nội dung 3

1. Chọn đáp án đúng nhất

Chương trình môn Lịch sử cấp THPT ………(1)………… đẩy mạnh ứng dụng CNTT và truyền thông, sử dụng …………(2)……… và có hiệu quả các thiết bị dạy học, học liệu số như tranh lịch sử, ảnh, băng ghi âm lời nói của các nhân vật lịch sử,…; các video clip được biên tập cho mục đích giáo dục, phù hợp với nội dung của từng chủ đề; các thư viện digital chứa các kho tư liệu dạy học lịch sử, phần mềm dạy học,… nhằm minh hoạ bài giảng của GV và ………(3)……… các hoạt động học tập của HS.

Đáp án: (1) khuyến khích; (2) hợp lí; (3) hỗ trợ(1) yêu cầu: (2) đa dạng; (3) tổ chức(1) yêu cầu: (2) hợp lí; (3) hỗ trợ.

2. Chọn đáp án đúng nhất

Mức độ ứng dụng CNTT và truyền thông trong quản trị trường phổ thông và ứng dụng trong dạy học, giáo dục nói riêng của nhiều trường phổ thông hiện nay ở nước ta là:

Câu trả lời

Sử dụng hệ thống phần mềm để quản lý hệ thống, liên kết toàn bộ các hoạt động trong nhà trường tạo được sự liên thông giữa quá trình dạy, học và quản lý.

Ứng dụng CNTT & TT để giải quyết công việc và xử lý thông tin một khâu nào đó trong các hoạt động của nhà trường: thực hiện văn bản, làm điểm số, thống kê kết quả học tập của học sinh, theo dõi việc thu chi…

Sử dụng phần mềm quản lý từng mặt một số hoạt động trong nhà trường như: quản lý học sinh; quản lý thi; quản lý tài chính, tài sản; quản lý nhân sự…

Sử dụng hệ thống phần mềm để quản lý từ xa, tổ chức toàn bộ các hoạt động trong nhà trường tạo được sự liên thông giữa quá trình dạy, học và quản lý và kết nối giữa các cơ sở giáo dục.

3. Chọn các đáp án đúng

Việc ứng dụng CNTT, thiết bị công nghệ và học liệu số trong dạy học, giáo dục hiện nay còn gặp nhiều khó khăn, tồn tại về:

Câu trả lời

Sự lạc hậu của công nghệ so với sự phát triển của xã hội.

Nhận thức của GV và HS.

Hạ tầng mạng, trang thiết bị CNTT.

Sự chênh lệch nhất định về kinh nghiệm, kỹ năng ứng dụng CNTT.

4. Chọn đáp án đúng nhất

Đối với giáo viên, một trong những nhân tố được đánh giá có tác động lớn nhất đến hiệu quả của việc lựa chọn và triển khai các phương án ứng dụng CNTT trong dạy học, giáo dục là:

Câu trả lời

Năng lực ứng dụng cntt trong dạy học.

Kinh nghiệm dạy học.

Những rào cản về cơ sở vật chất như thiết bị.

Nhận thức, thái độ của giáo viên đối với công nghệ và việc ứng dụng trong dạy học.

Câu hỏi đánh giá:

1. Chọn đáp án đúng nhất

Phân tích và đánh giá việc ứng dụng công nghệ thông tin trong KHBD căn cứ vào hướng dẫn của văn bản nào?

Công văn số 5512/BGDĐT-GDTrH ban hành ngày 18 tháng 12 năm 2020.

Công văn 5555/BGDĐT-GDTrH ban hành ngày 08/10/2014.

Thông tư 26/2020/TT-BGDĐT ban hành ngày 26 tháng 8 năm 2020.

Thông tư số 22/2021/TT-BGDĐT ban hành ngày 20 tháng 7 năm 2021.

2. Chọn cặp tương ứng bằng cách click ô bên trái và sau đó ô bên phải tương ứng

Sắp xếp các mức độ ứng dụng CNTT từ thấp đến cao.

Câu trả lời:

Dạy học trực tuyến thay thế dạy học trực tiếp tại cơ sở giáo dục phổ thông - Là hình thức dạy học trực tuyến thực hiện toàn bộ nội dung bài học hoặc chủ đề trong chương trình giáo dục phổ thông để thay thế dạy học trực tiếp bài học hoặc chủ đề đó tại cơ sở giáo dục phổ thông.

Dạy học trực tuyến hỗ trợ dạy học trực tiếp tại cơ sở giáo dục phổ thông - Là hình thức dạy học trực tuyến thực hiện một phần nội dung bài học hoặc chủ đề trong chương trình giáo dục phổ thông để hỗ trợ dạy học trực tiếp bài học hoặc chủ đề đó tại cơ sở giáo dục phổ thông.

3. Chọn các đáp án đúng

Xét ở cấp độ một hoạt động học trong chủ đề, hình thức dạy học trực tuyến hỗ trợ dạy học trực tiếp là

Giáo viên không phải tổ chức hoạt động học tại sơ sở giáo dục phổ thông.

Giáo viên tổ chức dạy học trực tuyến, từ xa ở các bước còn lại của quá trình tổ chức dạy học.

Giáo viên triển khai tất cả các hoạt động học thông qua trực tuyến.

Giáo viên tổ chức thực hiện một số bước dạy học trực tiếp trên lớp.

4. Chọn đáp án đúng nhất

Khi thiết kế, biên tập học liệu số nội dung dạy học, giáo viên nên thực hiện bước đầu tiên là

Sử dụng phần mềm để thiết kế, biên tập nội dung dạy học.

Lựa chọn phần mềm để thiết kế, biên tập nội dung dạy học.

Xác định dạng học liệu số phù hợp với yêu cầu cần đạt và nội dung dạy học cụ thể.

Lựa chọn nguồn học liệu số phù hợp để sử dụng cho việc việc thiết kế, biên tập nội dung dạy học.

5. Chọn đáp án đúng nhất

Điểm chung của Google Classroom, Microsoft PowerPoint, Google Earth, Google Meets là

Thiết bị công nghệ hỗ trợ hoạt động dạy học và giáo dục.

Học liệu số hỗ trợ cho GV và HS.

Phần mềm hỗ trợ hoạt động dạy học và giáo dục.

Website hỗ trợ hoạt động dạy học và giáo dục.

6. Chọn đáp án đúng nhất

Dạy học trực tuyến hỗ trợ dạy học trực tiếp tại cơ sở giáo dục phổ thông là hình thức dạy học trực tuyến

Không nhất thiết phải tổ chức dạy học trực tiếp tại cơ sở GDPT.

Không cần vai trò của giáo viên khi thực hiện chương trình GDPT.

Thực hiện một phần nội dung bài học/chủ đề trong chương trình GDPT.

Thực hiện toàn bộ nội dung bài học/chủ đề trong chương trình GDPT.

7. Chọn đáp án đúng nhất

Xét ở cấp độ chủ đề, hình thức dạy học trực tuyến hỗ trợ dạy học trực tiếp có thể được xem là sự kết hợp có chủ đích giữa các hoạt động học ………(1)…… trong lớp học tại trường và hoạt động học …(2)…………..diễn ra trên mạng, từ xa.

(1) trực tuyến; (2) gián tiếp.

(1) trực tiếp; (2) trực tuyến.

(1) gián tiếp; (2) trực tuyến.

(1) trực tuyến; (2) trực tiếp.

8. Chọn các đáp án đúng

Khi dạy học nội dung Một số nền văn minh phương Đông thuộc chủ đề MỘT SỐ NỀN VĂN MINH THẾ GIỚI THỜI KÌ CỔ – TRUNG ĐẠI – Lịch sử 10, giáo viên có thể sử dụng những công cụ, phần mềm nào để thiết kế bài giảng?

Microsoft Team.

Paint.

Microsoft Powerpoint.

Google Meets.

9. Chọn từ thích hợp từ gợi ý để hoàn thành nội dung dưới đây

Việc lựa chọn, sử dụng các phần mềm, thiết bị công nghệ trong quản lí và hỗ trợ HS chủ yếu căn cứ vào điều kiện và khả năng khai thác của giáo viên và học sinh, chức năng của các phần mềm, thiết bị.

10. Chọn từ thích hợp từ gợi ý để hoàn thành nội dung dưới đây

Để đưa ra những phương án ứng dụng CNTT, học liệu số và thiết bị công nghệ hiệu quả tại trường phổ thông, cần có sự đồng bộ và kết nốcác lực lượng chủ yếu trong nhà trường.

III. Đáp án module 9 Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp THPT

1. Hoạt động chăm sóc gia đình thuộc mạch nội dung nào trong chương trình hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp ở THPT?

Đáp án: Hoạt động hướng đến xã hội

2. Tên gọi nào sau đây KHÔNG phải là tên của loại hình hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp ở trường ở trường THPT?

Đáp án: Hoạt động giáo dục kĩ năng sống

3. Sắp xếp thứ tự các bước trong quy trình tổ chức dạy học phát triển phẩm chất, năng lực học sinh trong một chủ đề.

Đáp án: Câu trả lời:

1 – Khởi động
2 – Khám phá
3 – Luyện tập
4 – Vận dụng, mở rộng

4. “Phương pháp lao động công ích thuộc phương thức tổ chức Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp nào?”

Đáp án: Cống hiến

5. Phương pháp tổ chức Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp có tính hấp dẫn, lôi cuốn học sinh, mang lại hiệu quả cao trong việc tập hợp, giáo dục, rèn luyện và định hướng giá trị cho học sinh, từ đó, tạo ra sự thi đua giữa các cá nhân, nhóm hoặc tập thể nhằm khuyến khích sự tham gia tích cực của HS là nội hàm của phương pháp tổ chức hoạt động:

Đáp án: Hội thi

6. Đánh giá để cải tiến học tập thường diễn ra vào:

Đáp án: Trước và trong khi dạy

7. Chủ đề trải nghiệm, hướng nghiệp trong đó có mục tiêu yêu cầu HS nêu được ý nghĩa của cảm xúc khi thực hiện hành vi lịch sự và thể hiện được hành vi yêu thương với bạn bè là chủ đề thuộc mạch nội dung hướng vào:

Đáp án: Bản thân

8. Trong một chủ đề hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp học sinh được yêu cầu phải tạo ra được các sản phẩm từ vật liệu tái chế (theo nhóm) và biểu diễn được trang phục từ vật liệu tái chế do nhóm tạo. Trong trường hợp này, phương pháp giáo dục nào nên được giáo viên sử dụng nhằm lôi cuốn được sự tham gia của học sinh, tạo động lực để các nhóm cùng phấn đấu, thi đua với nhau?

Đáp án: Hội thi

9. Khi tổ chức hoạt động trải nghiệm cho học sinh nhằm hướng tới yêu cầu cần đạt: “Nhận diện được hứng thú, sở trường của bản thân và có kế hoạch phát triển sở trường liên quan đến định hướng nghề nghiệp trong tương lai” (Chương trình Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 11), giáo viên tổ chức cho học sinh chia sẻ nhóm đôi. Giáo viên nên sử dụng phương pháp đánh giá nào để có thể đánh giá phần trình bày của các nhóm đôi một cách phù hợp nhất?

Đáp án: Vấn đáp

10. Với yêu cầu cần đạt “Xây dựng và thực hiện được kế hoạch truyền thông trong cộng đồng về vấn đề văn hoá mạng xã hội” (Chương trình Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp, 11), giáo viên yêu cầu mỗi nhóm học sinh xây dựng và thực hiện được 01 kế hoạch truyền thống về chủ đề này. Giáo viên nên sử dụng phương pháp đánh giá nào để vừa có thể đánh giá được nội dung và hình thức của bản kế hoạch truyền thông, đồng thời đánh giá được phần thể hiện hoạt động truyền thông của mỗi nhóm?

Đáp án:

Quan sát; Đánh giá qua sản phẩm hoạt động

THÔNG TIN GÓP Ý
        Quý thầy cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu, vui lòng gửi về:
    Fanpage: https://www.facebook.com/linhhoitrithuc (Chia sẻ tài nguyên miễn phí)
    Email: linhhoitrithuc@gmail.com  
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập7
  • Hôm nay405
  • Tháng hiện tại22,314
  • Tổng lượt truy cập147,563
GIÁO ÁN THEO CHỦ ĐỀ
ĐỀ THI HK 2 TIỂU HỌC
giáo án theo công văn 5512
facebook
Đăng nhập
Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây