Giới hạn ký tự tiêu đề, nội dung mô tả

Thứ tư - 19/05/2021 23:35 67
Mở modules/news/theme.php . Trong hàm viewsubcat_main
Nếu muốn cắt tiêu đề tin chính thì
Tìm
Code:
$xtpl->assign('CONTENT', $array_row_i);

Thêm lên trên
Code:
$array_row_i['title0'] = nv_clean60($array_row_i['title'], 60);

Nếu muốn cắt tiêu đề tin con bên phải thì tìm
Code:
$xtpl->assign('OTHER', $array_row_i);

Thêm lên trên
Code:
$array_row_i['title0'] = nv_clean60($array_row_i['title'], 60);

Ở giao diện, chổ nào muốn hiển thị tiêu đề đã được cắt thì dùng {CONTENT.title0}
Tương tự với Giới hạn ký tự nội dung mô tả

Code:
$array_row_i['hometext'] = nv_clean60($array_row_i['hometext'], 60);

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây