hướng dẫn hiển thị tin theo chuyên mục trên trang chủ

Thứ ba - 10/11/2020 08:39 217

Cái này chỉ áp dụng cho kiểu hiển thị là Chủ đề, tin khác bên phải, nên bạn phải vào cấu hình module news để chọn kiểu này trước.

1, Mở themes/ten-theme/css/news.css

Thêm vào cuối file
 

.main .news_column .panel-body{
  padding: 0;
  padding-top: 5px
}
.main .news_column .panel-body ul{
  margin-left: 0  
}
.main .news_column .panel-body h2{
  margin: 8px 0 8px 0;  
}
.main .news_column .panel-body ul.related .h4{
  margin: 0;
  font-weight: bold;
  line-height: 20px;
}

2, Mở themes/ten-theme/modules/news/viewcat_main_right.tpl

Tìm
 

Thay bằng

Tìm

{HOMEIMGALT}

Thay bằng

{HOMEIMGALT}

Tìm

 •   {CONTENT.hitstotal}
 • Thay bằng

 •  {LANG.view}: {CONTENT.hitstotal}
 • Tìm

 •   {CONTENT.hitscm}
 • Thay bằng

 •  {LANG.total_comment}: {CONTENT.hitscm}
 • Tìm

  Thay bằng

  Tìm

 • Thay bằng

 • Tìm

  data-content="{OTHER.hometext}" data-img="{OTHER.imghome}" data-rel="tooltip" data-placement="{TOOLTIP_POSITION}">{OTHER.title}
  

  Thêm bên dưới

  •  {LANG.view}: {OTHER.hitstotal}
  •  {LANG.total_comment}: {OTHER.hitscm}

  3, Hãy kiểm tra, nếu tồn tại themes/ten-theme/modules/news/theme.php thì hãy mở file theme.php này, ngược lại, nếu không tồn tại, hãy mở modules/news/theme.php (Tuy nhiên, mình khuyến khích copy modules/news/theme.php vào themes/ten-theme/modules/news/theme.php rồi chỉnh sửa ở đây, để không làm ảnh hưởng đến việc nâng cấp module news sau này)

  Tìm đến hàm viewsubcat_main, trong hàm này (Lưu ý là trong hàm này thôi nhé)

  Tìm

  global
  

  Thêm biến $module_upload vào cuối danh sách

  global $module_name, $module_file, $site_mods, $global_array_cat, $lang_module, $module_config, $module_info, $module_upload;
  

  Tìm

  $xtpl->assign('HOMEIMG', $array_row_i['imghome']);
  

  Thay bằng

  $xtpl->assign('HOMEIMG', nv_news_resize_crop_images(NV_ROOTDIR . '/' . NV_UPLOADS_DIR . '/' . $module_upload . '/' . $array_row_i['homeimgfile'], 380, 250, $module_name));
  

  Tìm

  $xtpl->parse('main.listcat.related.loop');
  

  Thêm lên trên

  if (isset($site_mods['comment']) and isset($module_config[$module_name]['activecomm']) and $module_config[$module_name]['activecomm']) {
     $xtpl->parse('main.listcat.related.loop.comment');
  }
  

  Thêm nội dung này vào cuối file

  function nv_news_resize_crop_images( $img_path, $width, $height, $module_name = '', $id = 0 )
   {
     $new_img_path = str_replace( NV_ROOTDIR, '', $img_path );
     if( file_exists( $img_path ) )
     {
       $imginfo = nv_is_image( $img_path );
       $basename = basename( $img_path );
       $basename = preg_replace( '/^\W+|\W+$/', '', $basename );
       $basename = preg_replace( '/[ ]+/', '_', $basename );
       $basename = strtolower( preg_replace( '/\W-/', '', $basename ) );
       if( $imginfo['width'] > $width or $imginfo['height'] > $height )
       {
         $basename = preg_replace( '/(.*)(\.[a-zA-Z]+)$/', $module_name . '_' . $id . '_\1_' . $width . '-' . $height . '\2', $basename );
         if( file_exists( NV_ROOTDIR . '/' . NV_TEMP_DIR . '/' . $basename ) )
         {
           $new_img_path = NV_BASE_SITEURL . NV_TEMP_DIR . '/' . $basename;
         }
         else
         {
           $img_path = new NukeViet\Files\Image( $img_path, NV_MAX_WIDTH, NV_MAX_HEIGHT );
  
           $thumb_width = $width;
           $thumb_height = $height;
           $maxwh = max( $thumb_width, $thumb_height );
           if( $img_path->fileinfo['width'] > $img_path->fileinfo['height'] )
           {
             $width = 0;
             $height = $maxwh;
           }
           else
           {
             $width = $maxwh;
             $height = 0;
           }
  
           $img_path->resizeXY( $width, $height );
           $img_path->cropFromCenter( $thumb_width, $thumb_height );
           $img_path->save( NV_ROOTDIR . '/' . NV_TEMP_DIR, $basename );
           if( file_exists( NV_ROOTDIR . '/' . NV_TEMP_DIR . '/' . $basename ) )
           {
             $new_img_path = NV_BASE_SITEURL . NV_TEMP_DIR . '/' . $basename;
           }
         }
       }
  
     }
     return $new_img_path;
   }

  THÔNG TIN GÓP Ý
          Quý thầy cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu, vui lòng gửi về:
      Fanpage: https://www.facebook.com/linhhoitrithuc (Chia sẻ tài nguyên miễn phí)
      Email: linhhoitrithuc@gmail.com  
  Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây