Giáo án Sinh hoạt lớp Hoạt động trải nghiệm 7- Chân trời sáng tạo

Thứ ba - 30/08/2022 14:38 2734
Ngày soạn:
Ngày dạy:

CHỦ ĐIỂM 1: XÂY DỰNG TRUYỀN THỐNG NHÀ TRƯỜNG

TUẦN 1 - SINH HOẠT LỚP

I. MỤC TIÊU
1. Kiến thức
- Xây dựng tổ chức lớp học
2. Năng lực
- Năng lực chung: Giao tiếp, hợp tác, tự chủ, tự học, giải quyết vấn đề
- Năng lực riêng: Giải quyết các vấn đề nảy sinh trong hoạt động và trong quan hệ với người khác
3. Phẩm chất: Nhân ái, trung thực, trách nhiệm.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
1. Đối với GV
- Nội dung liên quan buổi sinh hoạt lớp.
- Kế hoạch tuần mới
2. Đối với HS
- Kế hoạch tuần mới.
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
A. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG (MỞ ĐẦU)
a) Mục tiêu: Tạo tâm thế hứng thú cho học sinh khi vào giờ sinh hoạt lớp
b) Nội dung: HS ổn định vị trí chỗ ngồi, chuẩn bị sinh hoạt lớp.
c) Sản phẩm: Thái độ của HS
d) Tổ chức thực hiện:
- GV chủ nhiệm yêu cầu HS của lớp ổn định vị trí, chuẩn bị sinh hoạt lớp
B. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC
Hoạt động 1: Chuẩn bị
a) Mục tiêu: Giúp giờ sinh hoạt trở lên thuận lợi hơn.
b) Nội dung: GVCN và HS thảo luận nội dung cần chuẩn bị
c) Sản phẩm: Nội dung chuẩn bị của GV và HS
d) Tổ chức thực hiện
- GVCN cần chuẩn bị:
+ Các báo cáo đánh giá về ưu điểm, hạn chế trong việc học tập, rèn luyện và các hoạt động khác của tổ, lớp.
+ Chuẩn bị phần thưởng (nếu có) cho các cá nhân, tổ, nhóm đạt thành tích tốt
+ Chuẩn bị các nội dung hoạt động cho sinh hoạt chủ đề
+ Phân công rõ nhiệm vụ cho các cá nhân/ nhóm.
Hoạt động 2: Sơ kết tuần
a) Mục tiêu: HS biết các hoạt động trong tuần học và xây dựng kế hoạch tuần học mới
b) Nội dung: GV nhận xét
c) Sản phẩm: Kết quả làm việc của HS.
d) Tổ chức thực hiện
- GV nhận xét về trang phục, tác phong của các em HS trong lớp.
- GV nhận xét về công tác phòng chống dịch Covid – 19, đảm bảo quy tắc 5K của các em HS.
Hoạt động 3: Sinh hoạt theo chủ đề
a) Mục tiêu: Bình bầu được cán sự lớp và làm quen tạo mối quan hệ thân thiện với thầy cô, bạn bè.
b) Nội dung: Bầu cán sự lớp và làm quen với bạn bè, thầy cô
c) Sản phẩm: HS tham gia sinh hoạt theo chủ đề
d) Tổ chức thực hiện
* Tổ chức cho HS làm quen với thầy cô, bạn bè trong lớp
- GVCN giới thiệu về các thầy cô giáo bộ môn
- GV tổ chức cho HS trong lớp làm quen với nhau bằng trò chơi “Tôi là ai”
* Bầu cán sự lớp và tổ/nhóm: Chọn ra những bạn có trách nhiệm, cẩn thận, có khả năng quản lí tốt,...
Hoạt động 4: Kết thúc sinh hoạt
a) Mục tiêu: Tổng kết những ghi nhớ qua buổi sinh hoạt
b) Nội dung: GV nhận xét và nhắc nhở công việc cần thực hiện
c) Sản phẩm: Công việc HS cần thực hiện trong tuần tới.
d) Tổ chức thực hiện
- GVCN kết luận về những thông điệp cần ghi nhớ
- Nhận xét về tiết SHL
- Nhắc nhở công việc cần thực hiện cho tuần tiếp theo.
+ Chúng ta mong muốn và cố gắng thực hiện để lớp đứng thứ nhất về thi đua trong trường.
+ Chúng ta cần phải thực hiện đúng nội quy của lớp, của trường để không vi phạm và không bị trừ điểm thi đua trong các tuần tiếp theo.
+ Yêu cầu các em HS đảm bảo công tác phòng chống dịch Covid 19
 
Ngày soạn:
Ngày giảng:

CHỦ ĐIỂM 1: XÂY DỰNG TRUYỀN THỐNG NHÀ TRƯỜNG

TUẦN 2 - SINH HOẠT LỚP

I. MỤC TIÊU
1. Kiến thức
- Nhiệm vụ chính của năm học
- Nội quy lớp học
2. Năng lực
- Năng lực chung: Giao tiếp, hợp tác, tự chủ, tự học, giải quyết vấn đề
- Năng lực riêng: Giải quyết các vấn đề nảy sinh trong hoạt động và trong quan hệ với người khác
3. Phẩm chất: Nhân ái, trung thực, trách nhiệm.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
1. Đối với GV
- Nội dung liên quan buổi sinh hoạt lớp.
- Kế hoạch tuần mới.
2. Đối với HS
- Kế hoạch tuần mới.
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
A. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG (MỞ ĐẦU)
a) Mục tiêu: Tạo tâm thế hứng thú cho học sinh khi vào giờ sinh hoạt lớp
b) Nội dung: HS ổn định vị trí chỗ ngồi, chuẩn bị sinh hoạt lớp.
c) Sản phẩm: Thái độ của HS
d) Tổ chức thực hiện:
- GV chủ nhiệm yêu cầu HS của lớp ổn định vị trí, chuẩn bị sinh hoạt lớp
B. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC
Hoạt động 1: Chuẩn bị
a) Mục tiêu: Giúp giờ sinh hoạt trở lên thuận lợi hơn.
b) Nội dung: GVCN và HS thảo luận nội dung cần chuẩn bị
c) Sản phẩm: Nội dung chuẩn bị của GV và HS
d) Tổ chức thực hiện
- GVCN cần chuẩn bị:
+ Các báo cáo đánh giá về ưu điểm, hạn chế trong việc học tập, rèn luyện và các hoạt động khác của tổ, lớp.
+ Chuẩn bị phần thưởng (nếu có) cho các cá nhân, tổ, nhóm đạt thành tích tốt
+ Chuẩn bị các nội dung hoạt động cho sinh hoạt chủ đề
+ Phân công rõ nhiệm vụ cho các cá nhân/ nhóm.
Hoạt động 2: Sơ kết tuần
a) Mục tiêu: HS biết các hoạt động trong tuần học và xây dựng kế hoạch tuần học mới
b) Nội dung: GV nhận xét
c) Sản phẩm: Kết quả làm việc của HS.
d) Tổ chức thực hiện
- GV nhận xét về trang phục, tác phong của các em HS trong lớp.
- GV nhận xét về công tác phòng chống dịch Covid – 19, đảm bảo quy tắc 5K của các em HS.
Hoạt động 3: Sinh hoạt theo chủ đề
a) Mục tiêu:
- Ghi nhớ được các nội quy nhà trường và nội quy lớp học.
- Tích cực tham gia xây dựng và thực hiện cam kết nội quy lớp học, trường học.
- Xác định được nhiệm vụ năm học
b) Nội dung:
- GVCN phổ biến nội dung và HS kí cam kết; đưa ra nhiệm vụ năm học.
c) Sản phẩm: HS tham gia sinh hoạt theo chủ đề
d) Tổ chức thực hiện
* GV phổ biến về nội quy nhà trường, nội quy lớp học
- GV yêu cầu lớp trưởng đọc nội quy nhà trường, nội quy lớp học.
* Tổ chức cho HS xây dựng cam kết thực hiện nội quy nhà trường, nội quy lớp học
- GV khuyến khích HS cùng nhau xây dựng các quy định trong nội quy lớp học.
- Các tổ thảo luận biện pháp thực hiện và xây dựng cam kết thực hiện nội quy nhà trường, nội quy lớp học.
- Xây dựng nhiệm vụ năm học mới để cùng cố gắng phấn đấu đạt thành tích tốt.
Hoạt động 4: Kết thúc sinh hoạt
a) Mục tiêu: Tổng kết những ghi nhớ qua buổi sinh hoạt
b) Nội dung: GV nhận xét và nhắc nhở công việc cần thực hiện
c) Sản phẩm: Công việc HS cần thực hiện trong tuần tới.
d) Tổ chức thực hiện
- GVCN kết luận về những thông điệp cần ghi nhớ
- Nhận xét về tiết SHL
- Nhắc nhở công việc cần thực hiện cho tuần tiếp theo.
+ Chúng ta mong muốn và cố gắng thực hiện để lớp đứng thứ nhất về thi đua trong trường.
+ Tuần vừa qua chúng ta đã vi phạm một số nội quy, cần phải khắc phục và thực hiện tốt trong tuần tới.
+ Chúng ta cần phải thực hiện đúng nội quy của lớp, của trường để không vi phạm và không bị trừ điểm thi đua trong các tuần tiếp theo.
+ Yêu cầu các em HS đảm bảo công tác phòng chống dịch Covid 19
 
Ngày soạn:
Ngày giảng:

CHỦ ĐIỂM 1: XÂY DỰNG TRUYỀN THỐNG NHÀ TRƯỜNG

TUẦN 3 - SINH HOẠT LỚP

I. MỤC TIÊU
1. Kiến thức
- Sơ kết tuần và xây dựng kế hoạch tuần mới.
- Trung thu cho em
2. Năng lực
- Năng lực chung: Giao tiếp, hợp tác, tự chủ, tự học, giải quyết vấn đề
- Năng lực riêng: Giải quyết các vấn đề nảy sinh trong hoạt động và trong quan hệ với người khác
3. Phẩm chất: Nhân ái, trung thực, trách nhiệm.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
1. Đối với GV
- Nội dung liên quan buổi sinh hoạt lớp.
- Kế hoạch tuần mới.
2. Đối với HS
- Kế hoạch tuần mới.
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
A. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG (MỞ ĐẦU)
a) Mục tiêu: Tạo tâm thế hứng thú cho học sinh khi vào giờ sinh hoạt lớp
b) Nội dung: HS ổn định vị trí chỗ ngồi, chuẩn bị sinh hoạt lớp.
c) Sản phẩm: Thái độ của HS
d) Tổ chức thực hiện:
- GV chủ nhiệm yêu cầu HS của lớp ổn định vị trí, chuẩn bị sinh hoạt lớp
B. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC
Hoạt động 1: Chuẩn bị
a) Mục tiêu: Giúp giờ sinh hoạt trở lên thuận lợi hơn.
b) Nội dung: GVCN và HS thảo luận nội dung cần chuẩn bị
c) Sản phẩm: Nội dung chuẩn bị của GV và HS
d) Tổ chức thực hiện
- GVCN cần chuẩn bị:
+ Các báo cáo đánh giá về ưu điểm, hạn chế trong việc học tập, rèn luyện và các hoạt động khác của tổ, lớp.
+ Chuẩn bị phần thưởng (nếu có) cho các cá nhân, tổ, nhóm đạt thành tích tốt
+ Chuẩn bị các nội dung hoạt động cho sinh hoạt chủ đề
+ Phân công rõ nhiệm vụ cho các cá nhân/ nhóm.
Hoạt động 2: Sơ kết tuần
a) Mục tiêu: HS biết các hoạt động trong tuần học và xây dựng kế hoạch tuần học mới
b) Nội dung: GV nhận xét
c) Sản phẩm: Kết quả làm việc của HS.
d) Tổ chức thực hiện
- GV yêu cầu ban cán sự lớp điều hành lớp tự đánh giá và sơ kết tuần:
+ Các tổ báo cáo tổng kết
+ Ban cán sự lớp tổng kết chung.
- Ban cán sự lớp xây dựng kế hoạch tuần mới, đề xuất biện pháp. GV chủ nhiệm tổng kết.
Hoạt động 3: Sinh hoạt theo chủ đề
a) Mục tiêu
- Chia sẻ về trung thu yêu thương
b) Nội dung
- Sự tích Hằng Nga và Chú Cuội
c) Sản phẩm: HS tham gia sinh hoạt theo chủ đề
d) Tổ chức thực hiện
* Tổ chức cho HS tham gia trò chơi vui tết trung thu
+ HS tìm hiểu sự tích tết Trung Thu
+ Tham gia trò chơi và phá cỗ trung thu.
Hoạt động 4: Kết thúc sinh hoạt
a) Mục tiêu: Tổng kết những ghi nhớ qua buổi sinh hoạt
b) Nội dung: GV nhận xét và nhắc nhở công việc cần thực hiện
c) Sản phẩm: Công việc HS cần thực hiện trong tuần tới.
d) Tổ chức thực hiện
- GVCN kết luận về những thông điệp cần ghi nhớ
- Nhận xét về tiết SHL
- Nhắc nhở công việc cần thực hiện cho tuần tiếp theo.
+ Chúng ta mong muốn và cố gắng thực hiện để lớp đứng thứ nhất về thi đua trong trường.
+ Tuần vừa qua chúng ta đã vi phạm một số nội quy, cần phải khắc phục và thực hiện tốt trong tuần tới.
+ Chúng ta cần phải thực hiện đúng nội quy của lớp, của trường để không vi phạm và không bị trừ điểm thi đua trong các tuần tiếp theo.
+ Yêu cầu các em HS đảm bảo công tác phòng chống dịch Covid 19
 
download

THÔNG TIN GÓP Ý
        Quý thầy cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu, vui lòng gửi về:
    Fanpage: https://www.facebook.com/linhhoitrithuc (Chia sẻ tài nguyên miễn phí)
    Email: linhhoitrithuc@gmail.com  
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập9
  • Hôm nay72
  • Tháng hiện tại72,700
  • Tổng lượt truy cập1,053,069
GIÁO ÁN THEO CHỦ ĐỀ
ĐỀ THI HK 2 TIỂU HỌC
giáo án theo công văn 5512
facebook
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây