Tổng hợp giáo án các môn theo công văn 5512

Thứ năm - 04/03/2021 15:20 27267

Tin hoc
Tin học 6: https://linhhoitrithuc.com/5512/giao-an-5512-mon-tin-hoc-6-271.html
Tin học 7: https://linhhoitrithuc.com/5512/giao-an-tin-hoc-7-theo-cong-van-5512-272.html
Tin học 8: https://linhhoitrithuc.com/5512/giao-an-tin-hoc-8-theo-cv-5512-273.html
Tin học 9: https://linhhoitrithuc.com/5512/giao-an-tin-hoc-9-theo-cv-5512-274.html

Toán học 6
- Số học: 
- Hình học: 

Toán học 7: https://linhhoitrithuc.com/5512/giaoantoan7hk2.docx

Toán học 8: https://linhhoitrithuc.com/5512/Giao-an-Toan-8-hoc-ki-2-theo-CV5512-file-word.docx

Toán học 9: https://linhhoitrithuc.com/5512/giaoantoan9HKII.docx

Ngữ văn
Lớp 6: https://linhhoitrithuc.com/5512/giao-an-ngu-van-6-hk-ii-theo-cong-van-5512-255.html
Lớp 7: https://linhhoitrithuc.com/5512/giao-an-mon-ngu-van-lop-7-ki-ii.pdf

Lớp 8: https://linhhoitrithuc.com/5512/Giao-an-mon-ngu-van-lop-8-theo-cong-van-5512.pdf
Lớp 9: https://linhhoitrithuc.com/5512/Giao-an-mon-ngu-van-lop-9-theo-cong-van-5512.pdf
Địa lý
- Lớp 6: 
- Lớp 7: https://linhhoitrithuc.com/5512/giao-an-dia-li-7-cap-thcs-theo-cv-5512-281.html
- Lớp 8: https://linhhoitrithuc.com/5512/giao-an-dia-li-8-cap-thcs-theo-cv-5512-282.html
- Lớp 9: https://linhhoitrithuc.com/5512/giao-an-dia-li-9-cap-thcs-theo-cv-5512-283.html

Sinh học
- Lớp 6: https://giaoan.violet.vn/present/ga-sinh-hoc-6-cv-5512-12980890.html
- Lớp 7: https://linhhoitrithuc.com/5512/giao-an-sinh-hoc-7-theo-cv-5512-260.html
- Lớp 8: https://linhhoitrithuc.com/5512/ke-hoach-giao-duc-mon-sinh-hoc-8-theo-cv-5512-261.html
- Lớp 9: https://linhhoitrithuc.com/5512/giao-an-sinh-hoc-9-theo-cv-5512-262.html

Hóa học
- Lớp 8: https://linhhoitrithuc.com/5512/khbd-hoa-hoc-8-theo-cv-5512-hk-ii-269.html
- Lớp 9: https://linhhoitrithuc.com/5512/khbd-hoa-hoc-9-theo-cv-5512-hk-ii-270.html

Lịch sử
- Lớp 6: https://linhhoitrithuc.com/5512/khbd-lich-su-6-theo-cv-5512-hk-ii-265.html
- Lớp 7: https://linhhoitrithuc.com/5512/khbd-lich-su-7-theo-cv-5512-hk-ii-266.html
- Lớp 8: https://linhhoitrithuc.com/5512/khbd-lich-su-8-theo-cv-5512-hk-ii-267.html
- Lớp 9: https://linhhoitrithuc.com/5512/khbd-lich-su-9-theo-cv-5512-hk-ii-268.htmlGiáo dục công dân
- Lớp 6: https://linhhoitrithuc.com/5512/congdan6.doc
- Lớp 7: https://linhhoitrithuc.com/5512/congdan7.doc
- Lớp 8: https://linhhoitrithuc.com/5512/congdan8.doc
- Lớp 9: https://linhhoitrithuc.com/5512/congdan9.doc

Công nghệ
- Lớp 6: https://linhhoitrithuc.com/5512/congnghe6.doc
- Lớp 7: https://linhhoitrithuc.com/5512/congnghe7.doc
- Lớp 8: https://linhhoitrithuc.com/5512/congnghe8.doc
- Lớp 9: https://linhhoitrithuc.com/5512/congnghe9.doc

Vật lý
- Lớp 6: https://linhhoitrithuc.com/giao-an-22/giao-an-vat-ly-6-theo-cong-van-5512-245.html
- Lớp 7: https://linhhoitrithuc.com/giao-an-22/giao-an-vat-ly-7-theo-cong-van-5512-246.html
- Lớp 8: https://linhhoitrithuc.com/giao-an-22/giao-an-vat-ly-8-theo-cong-van-5512-247.html
- Lớp 9: https://linhhoitrithuc.com/giao-an-22/giao-an-vat-ly-9-theo-cong-van-5512-248.html

Thể dục
- Thể dục 6: https://linhhoitrithuc.com/5512/theduc6.doc
- Thể dục 7: https://linhhoitrithuc.com/5512/theduc7.doc
- Thể dục 8: https://linhhoitrithuc.com/5512/theduc8.doc
- Thể dục 9: https://linhhoitrithuc.com/5512/theduc9.doc
Tiếng anh
- Tiếng anh 6: 
https://linhhoitrithuc.com/5512/tienganh6.doc
- Tiếng anh 7: https://linhhoitrithuc.com/5512/tienganh7.doc
- Tiếng anh 8: https://linhhoitrithuc.com/5512/tienganh8.doc
- Tiếng anh 9: https://linhhoitrithuc.com/5512/tienganh9.doc

Nguồn: Tham khảo từ nhiều nguồn

THÔNG TIN GÓP Ý
        Quý thầy cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu, vui lòng gửi về:
    Fanpage: https://www.facebook.com/linhhoitrithuc (Chia sẻ tài nguyên miễn phí)
    Email: linhhoitrithuc@gmail.com  
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây